Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

UNICEF u Srbiji raspisuje poziv za učešće na treningu za mentore u okviru UPSHIFT programa

U okviru implementacije UPSHIFT programa, UNICEF u Srbiji i organizacija Dostignuća mladih pozivaju zainteresovane da se prijave na Trening za mentore u trajanju od 3 dana. Trening organizujemo sa ciljem jačanja postojeće baze mentora koji pružaju podršku i učestvuju sa mladima na UPSHIFT radionicama. O programu: UPSHIFT spaja društveno preduzetništvo, inovacije i timski duh, kako…

Više

Specijalna olimpijada

Konkurs se odnosi na: omladinske lidere Specijalne Olimpijade i ujedinjene parove, koji uključuju jednog omladinskog lidera sa ličnom kartom i jednog bez lične karte. Svi omladinski lideri moraju biti: • između 14 i 25 godina starosti u trenutku njihove prijave • podržani od strane akreditovanog programa Specijalne Olimpijade Ako već niste uključeni u Specijalnu Olimpijadu,…

Više

Prilika za najbolje studente: Otvoren konkurs za program Studije budućnosti Beogradske otvorene škole

Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisala je konkurs za upis 31. generacije Studija budućnosti. U pitanju je obrazovni program na kojem se znanje stiče i deli na jedinstven način. To je prilika za ambiciozne i svestrane studente i studentkinje da razvijaju kritičko mišljenje, originalnost i volju za saznanjem. Program pruža znanja iz različitih sfera savremenog života, kao…

Više

KOMS te zove: prijavi se za Odlučionice 2023.

Otvorene prijave za Odlučionice 4.0! Godinama unazad, KOMS podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Iz različitih programa kojima smo podsticali aktivizam mladih na lokalu razvila se vizija o Odlučionicama, programu u okviru kog mladi dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za sprovođenje inicijativa u saradnji sa lokalnim…

Više

Konkurs za nagradu: Volonteri prirodi po meri

Volontiranje u prirodi stvara trajne veze između ljudi i prirodnih bogatstava. Iako zvanično nije dovoljno vrednovano i priznato, volontersko angažovanje građana na zaštiti prirode u Srbiji je tradicionalno i veoma rasprostranjeno. Prepoznajući i vrednujući izuzetna angažovanja pojedinaca koji volonterski sprovode aktivnosti na zaštiti prirode, a motivisani dugogodišnjim radom sa volonterima, kao i radom na zaštiti…

Više

Konkurs za Zelene ideje Trag fondacije

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva (ortačka društva, komaditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva): • čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica; • čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica;…

Više

REKOM mreža poverenja – konkurs

REKOM mreža pomirenja poziva organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Severne Makedonije i sa Kosova da pošalju predlog inicijative koja doprinosi širenju znanja o sudskim činjenicama i jačanju glasa žrtava, prihvatanju i otkrivanju činjenica o ratnim događajima i zločinima u lokalnoj zajednici, izgradnji regionalne kulture sećanja i pomirenja. Organizacije se mogu…

Više