Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zakon o mladima, strategije, zakon o volontiranju…

Ovo je aktuelni Zakon o mladima Republike Srbije. Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit. Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih…

Više